Проследете Деня, посветен на пространствата от данни! Натиснете тук!

IDSA Хъб България

Международната асоциация на пространствата от данни IDSA и нейният български хъб – институтът GATE – установяват сътрудничество за създаване на бъдещата глобална икономика на данните, в която всички участници споделят данните си по сигурен и суверенен начин и могат да се възползват от пълния им потенциал.

Международната асоциация на пространствата от данни IDSA е организация с нестопанска цел, която обединява компании, учени, законодатели и всички подходящи заинтересовани страни, за да реализира съвместна визия за бъдещата икономика на данните и да създаде глобален стандарт за технология на международните пространства от данни – IDS. В бъдещата глобална икономика на данните доставчиците предоставят данните си по суверенен начин и реализират цялата стойност на своите данни в сигурни, доверени и равнопоставени партньорства. Понастоящем асоциацията има повече от 130 членове, които са представители на десетки индустриални сектори и са базирани в над 20 страни в Европейския съюз и по света.

Институтът GATE е българският хъб на IDSA и е инкубатор и катализатор на иновациите, базирани на обмен и използване на данни, на национално и регионално ниво. Институтът насърчава трансфера на знания и популяризира пространствата от данни, суверенитета на данните и приемането на IDS технологиите в България. Той работи с IDSA по различни инициативи за повишаване на осведомеността сред бизнеса и обществото и за създаване на местна общност от ентусиасти в споделянето на данни. Той насърчава и координира проекти за научноизследователска и развойна дейност, за да ускори приемането на IDS стандарта в различни области. Институтът GATE работи по създаването на първото пространство от данни в областта на интелигентния град.

Какво представляват пространствата от данни?

Пространствата от данни позволяват на фирми от всякакъв мащаб и  индустрия да управляват своите активи от данни по суверенен начин. Пространството от данни е съвкупността от всички  участници в него: доставчици на данни, потребители и посредници. IDSA предоставя референтна архитектура за обмен на данни, която дефинира официален стандарт за изграждане и експлоатация на тези пространства от данни.  

Пространство от данни за градска среда (Urban Data Space)

Институтът GATE, като хъб на IDSA за България, инициира и подкрепя създаването на пилотни пространства от данни в няколко области, включително интелигентни градове, културно наследство и здравеопазване. Пространството от данни за градска среда (Urban Data Space) е най-зрялата от тези инициативи. Пространството изгражда и поддържа общност от членове за развитие и реализиране на смели и иновативни идеи