Общност

Членовете на Международната асоциация на пространствата от данни IDSA са от основните индустриални сектори, както и от известни софтуерни компании и изследователски институции. В момента IDSA има над 130 членове в повече от 20 страни в Европейския съюз и по целия свят. Членовете участват активно във всички дейности на асоциацията: направляват дейността на управителния комитет, ръководят работни групи, оглавяват общности и инициативи и играят ключови роли в самата организация. 

Ползите от членството включват: 

  • Обучения за концепциите и компонентите на IDS технологията
  • Достъп до научни изследвания и сътрудничество между развойна дейност и индустрия
  • Участие в събития свързани с технологични разработки, сертификация на компоненти и обмен с партньори
  • Подкрепа при внедряване на сертифицирани от IDSА продукти и услуги
  • Участие в ръководени от членове проекти, които се превръщат в приложни казуси и успешни истории за Вашия бизнес

Две български организации в момента са членове на IDSA: Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и технологичната компания CNSYS

Като български хъб на IDSA ще се радваме да включим нови членове в местната общност от ентусиасти за споделянето на данни и да си сътрудничим за създаването на бъдещата икономика на данните. Ако имате интерес, не се колебайте да се свържете с нас.