Пространство от данни за градска среда 

Пространството от данни за градска среда (Urban Data Space) е инициатива на Института GATE, посветена на създаването и развитието на общност за споделяне на данни в областта на градовете на бъдещето. Тя има за цел да улесни сътрудничеството между държавните институции, частния бизнес, стартиращите предприятия, неправителствените организации и гражданите и да осигури пространство за развитие на смели и иновативни идеи. Всички членове на пространството от данни за градска среда се възползват от потенциала на своите данни с добавена стойност.  

Пространството от данни за градска среда се реализира по стандартите на IDS и осигурява: 

  • Суверенно и сигурно споделяне на данни
  • One-stop-shop за данни за града
  • Оперативно съвместими услуги включително и с други IDS-съвместими пространства за данни
  • Улеснено присъединяване и техническа поддръжка

Споделянето на данни е ключ към информираното вземане на решения, ценен ресурс за иновации и развитие и предпоставка за изграждане на интелигентни градски и регионални решения. Разнообразието от споделени данни, налични в пространството от данни за градска среда, е основата за първите сценарии на съвместна употреба на данни, включително гео-пространствено прогнозиране на качеството на въздуха и покритие на социалната инфраструктура.

Сценарии

Гео-пространствено прогнозиране на качеството на въздуха

Целта на сценария е да се разработи платформа за прогнозиране на качеството на въздуха в реално време в цяла София. Данните от различни сензорни станции на територията на София се комбинират и анализират чрез методи базирани на времеви и пространствени вероятностни и статистически анализи. Резултатите от анализа са пространствено визуализирани на топлинна карта, предоставяща информация за качеството на въздуха на всяко място в града. 

Покритие на социалната инфраструктура

Чрез комбиниране на статистически и кадастрални данни и данни от пешеходната мрежа се разработва автоматизиран подход за оценка на покритието на социалните обекти. Той решава проблема с търсенето и предлагането въз основа на графична мрежа, където точките на социалната инфраструктура се считат за възли на предлагането, а жилищните сгради – за възли на търсенето. Търсенето и предлагането са балансирани въз основа на 15-минутно пешеходно разстояние и капацитета на социалните съоръжения. 

Общност

Сред първите съмишленици в България, подписали споразумение за участие в пространството за данни, са представители на бизнеса като Овъргаз и Yettel, представители на неправителствени организации като „Данни за добро“, Екологично сдружение „За земята“, Фондация „Едно дърво“, Фондация „Код: България“, представители на технологични фирми като СИЕНСИС, Телелинк Бизнес Сървисис, Рила Солюшънс и Контракс, стартиращи компании като Сенстейт Технолоджис, както и представители на държавни и публични институции като Национален статистически институт, Софияплан и Асоциация за развитие на София.

Ако искате да станете член на нашата разрастваща се Urban Data Space общност, не се колебайте и се свържете с нас