Услуги

Българският хъб на IDSA предоставя всеобхватни услуги свързани със споделянето на данни както от бизнес, така и от технологична гледна точка.  

Внедряване на IDS технологии 

Българският хъб на IDSA предоставя техническа експертиза, свързана с архитектурата на IDS и прилагането и внедряването на компоненти за реализацията на индустриални и публични пространства от данни. Придържайки се към референтната архитектура на IDS (IDS-RAM) и използвайки съответните компоненти, пространствата ще бъдат реализирани като безопасна среда, която гарантира наличност, цялост и суверенитет на източниците на данни и осигурява усъвършенствани механизми за сигурност, които са важни за индустрията и други доставчици на активи от данни, като по този начин се насърчава доверието в споделянето на данни

IDS експериментална среда 

Институт GATE поддържа и предоставя експериментална среда от интегрирани IDS компоненти. Експерименталната среда се състои от компоненти с отворен код, изградени върху спецификациите на IDS за установяване на обмен и комуникация между всички компоненти на референтната архитектура на IDS. 

Експерименталната среда може да се използва за:

  • Тестване на поведението и оперативна съвместимост на IDS компонентите
  • Подготовка за сертифициране на IDS компоненти
  • Референтна точка за създаване на пространства от данни

    Бизнес експертиза

    Институтът GATE притежава бизнес опит, свързан с разработването на нови приложни сценарии и бизнес модели, основани на споделянето на данни. Той също така улеснява създаването на национална и регионална самоиздържаща се екосистема чрез подкрепа както на предлагането, така и на търсенето, например при споделяне на данни и добавящо стойност използване на данни в различни промишлени, градски и обществени сценарии, свързани с използването на данни. GATE също така предоставя целенасочено обучение за принципите за споделяне на данни и бизнес моделите, фокусирани върху демонстрирането как да се създаде стойност от данните и как ефективно да се управляват данните като ценен актив.