Пространства от данни

Какво представляват пространствата от данни? 

Пространствата от данни са екосистеми за споделяне на данни, които са изградени върху единни правила, сертифицирани доставчици и ползватели на данни и на доверие между партньорите. Те осигуряват сигурна и запазваща поверителността инфраструктура за интегриране, достъп, обработка, използване и споделяне на данни. Собствениците на данни имат контрол върху това кой има достъп до техните данни, с каква цел и при какви условия могат да бъдат използвани.  

Прочетете още

Реализиране на пространствата от данни

IDSA предоставя технологични насоки за реализиране на пространствата от данни по стандартизиран начин: 

  • Референтен архитектурен модел на IDS (IDS-RAM) – IDS-RAM определя стандарта за изграждане на екосистеми, продукти и услуги, базирани на данни, чрез надежден обмен, основан на правила, определени от собствениците на данни. Прочетете още 
  • IDS конектор – IDS конекторът е централният технически компонент за сигурно и надеждно споделяне на данни. Конекторът изпраща данните директно на получателя, така че първоначалният доставчик на данни винаги има контрол върху данните и задава условията за тяхното използване. Прочетете още 
  • IDS сертификация – Надеждните партньорства са в основата на пространствата от данни. Целта на IDSA е да създаде пространства от данни, които гарантират безопасно сътрудничество между партньорите чрез строг, прозрачен процес на сертифициране. Почетете още

Развитие на пространствата от данни

Спектърът на споделянето на данни се ориентира в посока на обмен на данни с голямо разнообразие между многобройни потребители и притежатели на данни. Колкото по-голямо е разнообразието от споделени данни, толкова по-голяма е бизнес стойността. Радарът на IDSA за пространства от данни (IDSA Data Space Radar) картографира всички пространства от данни в един лесен за използване инструмент. Радарът проследява развитието на пространствата от данни – от фазата на създаване на бизнес казус до реални пространства от данни. От планирани, през пилотни до напълно оперативни, сред различни индустрии и функционални области – случаите на употреба, които са в съответствие с Вашите бизнес цели, са на радара. 

Прочетете още

Какво представлява суверенитетът на данните?

Суверенитетът на данните позволява на организациите или физическите лица да имат пълен контрол върху данните си. IDS стандартът за суверенен обмен на данни дава възможност на заинтересованите страни да определят как, кога и на каква цена другите могат да използват данните. Суверенитетът на данните е основен принцип на икономиката на данните и предпоставка за архитектурата на данните на всяка организация.