Институтът GATE  участва в откриването на Центъра за поддръжка на пространствата от данни

Институтът GATE взе участие в церемонията по откриването на Центъра за поддръжка на пространствата от данни (DSSC). DSSC се финансира от Европейската комисия като част от програмата „Цифрова Европа“ и ще проучи нуждите на инициативите за пространства от данни, ще определи общи изисквания и ще установи най-добри практики за ускоряване на формирането на суверенни пространства от данни като ключов елемент от цифровата трансформация на всички нива. Консорциумът по проекта се състои от 12 членове, включително Международната асоциация на пространствата от данни, Асоциацията за стойност на големите данни, фондацията FIWARE и проекта Gaia-X. Институтът GATE е асоцииран партньор в проекта. Повече информация можете да намерите на уебсайта на DSSC: www.dssc.eu

Умения

Публикувано на

октомври 21, 2022